LAUSUNTO

Ennen HTTPS://BIRDYWING.FI/verkkokaupan käyttöä Asiakkaiden on luettava säännöt.

VERKKOKAUPAN SÄÄNNÖT

HTTPS://BIRDYWING.FI/

 1. Yleiset säännökset
 2. Määritelmät
 3. Sähköisten palvelujen tyyppi ja laajuus
 4. Sähköisten palvelujen tarjoamista ja tarjoamista koskevien sopimusten tekemistä koskevat ehdot
 5. Myyntisopimusten tekemistä koskevat ehdot
 6. Maksutavat
 7. Kustannukset, toimitusaika ja -menetelmät
 8. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten irtisanomisehdot
 9. Tuotetakuu
 10. Valitusmenettely
 11. Oikeus peruuttaa sopimus
 12. Henkinen omaisuus
 13. Yrittäjiä koskevat säännökset (B2B)
 14. Loppusäännökset

YLEISET SÄÄNNÖKSET

 1. Osoitteessa HTTPS://BIRDYWING.FI/ toimivaa verkkokauppaa ylläpitää yritys Birdywing – MARIAN SIKORA, joka on merkitty Puolan tasavallan talousministeriön ylläpitämään taloudellisen toiminnan keskusrekisteriin, toimipaikan osoite ja palveluosoite: ul. Fantazja 32, Gorzyce , NIP : 8672229368 , sähköpostiosoite: [email protected] , puh.  +48 783517443.
 2. HTTPS://BIRDYWING.FI/ -myymälä toimii näissä säännöissä määritellyin ehdoin.
 3. Säännöissä määritellään BIRDYWING Store -verkkokaupan sähköisesti tarjoamien palvelujen tyypit ja laajuus, näiden palvelujen tarjoamista koskevat säännöt, sähköisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ja tuotemyyntisopimusten tekemistä ja irtisanomista koskevat ehdot sekä valitusmenettely.
 4. Jokainen palvelun vastaanottaja, joka ryhtyy käyttämään BIRDYWING Store -sivuston sähköisiä palveluja, on velvollinen noudattamaan näiden sääntöjen määräyksiä.
 5. Edellytyksenä sille, että asiakas voi tehdä tilauksen myymälässä, on, että hän lukee Säännöt ja hyväksyy niiden määräykset tilausta tehdessään.
 6. BIRDYWING-kauppa harjoittaa tuotteiden vähittäismyyntiä Internetin kautta Puolassa ja muissa Euroopan unionin maissa.
 7. Myymälässä tarjotut tuotteet ovat uusia, niissä ei ole laillisia vikoja ja ne on saatettu laillisesti Puolan markkinoille.
 8. Niissä asioissa, joita nämä asetukset eivät koske, sovelletaan seuraavia säännöksiä
 9. Laki sähköisten palvelujen tarjoamisesta, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002 (lakikokoelman numero 144, kohta 1204, sellaisena kuin se on muutettuna),
 10. Kuluttajien oikeuksia koskeva laki, annettu 30. toukokuuta 2014 (vuoden 2014 säädöskokoelma, kohta 827),
 11. 23. huhtikuuta 1964 annettu siviililakia koskeva laki (säädöskokoelma nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna) ja muut asiaa koskevat Puolan lainsäädännön säännökset.

MÄÄRITELMÄT

 1. TYÖPÄIVÄ – yksi päivä maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä.
 2. REKISTERÖINTILOMAKE – verkkosivustolla https://birdywing.fi/ saatavilla oleva lomake, jonka avulla voit luoda tilin.
 3. TILAUSLOMAKE – verkkosivustolla https://birdywing.fi/ oleva lomake, jonka avulla voit tehdä tilauksen.
 4. KULUTTAJA – luonnollinen henkilö, joka tekee yrittäjän kanssa oikeustoimen, joka ei liity suoraan hänen liiketoimintaansa tai ammattitoimintaansa.
 5. ASIAKAS – Palvelun vastaanottaja, joka aikoo tehdä tai on tehnyt myyntisopimuksen Myyjän kanssa.
 6. TILI – yksilöllisellä nimellä (käyttäjätunnus) ja salasanalla merkitty palveluntarjoajan IT-järjestelmän resurssikokonaisuus, johon kerätään palvelun vastaanottajan tietoja, mukaan lukien tiedot tehdyistä tilauksista.
 7. EHDOT – nämä myymälän säännöt.
 8. STORE – Palveluntarjoajan verkkokauppa, joka toimii osoitteessa https://birdywing.fi/ . MYYJÄ, PALVELUNTUOTTAJA – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul .  Fantazja 32, Gorzyce, sähköpostiosoite: [email protected] , puh.  +48 783517443 ..
 9. TUOTE – Kaupassa saatavilla oleva irtain esine tai palvelu, joka on Asiakkaan ja Myyjän välisen myyntisopimuksen kohteena.
 10. MYYNTISOPIMUS – Tuotteen myyntisopimus, joka tehdään Asiakkaan ja Myyjän välillä Kaupan kautta.
 11. PALVELUN SAAJA – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jolle laki antaa oikeuskelpoisuuden käyttää sähköistä palvelua.
 12. SÄHKÖINEN PALVELU – palvelu, jonka Palveluntarjoaja tarjoaa sähköisesti Palvelun vastaanottajalle Kaupan kautta.
 13. TILAUS – Asiakkaan tahdonilmaisu, joka muodostaa tarjouksen tuotteen myyntisopimuksen tekemisestä Myyjän kanssa.

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TYYPPI JA LAAJUUS

 1. Palveluntarjoaja mahdollistaa sähköisten palveluiden käytön Kaupan kautta, kuten:
 2. Tuotemyyntisopimusten tekeminen,
 3. tilin pitäminen Kaupassa.
 4. Sähköisten palvelujen tarjoaminen asiakkaille myymälässä tapahtuu säännöissä määritellyin ehdoin.
 5. Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista mainossisältöä Kaupan verkkosivustolla. Tämä sisältö on olennainen osa Kauppaa ja siellä esitettyjä materiaaleja.

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TARJOAMISTA JA TARJOAMISTA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

 1. Palveluntarjoaja tarjoaa asetusten III luvun 1 kohdassa määritellyt sähköiset palvelut maksutta .
 2. Sopimuksen voimassaoloaika:
 3. sähköisten palvelujen tarjoamista koskeva sopimus, joka koostuu tilin ylläpitämisestä kaupassa, tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi.
 4. sähköisten palvelujen tarjoamista koskeva sopimus, joka koostuu mahdollisuudesta tehdä tilaus kaupassa, tehdään määräajaksi, ja se päättyy, kun tilaus tehdään tai kun asiakas lakkaa tekemästä sitä.
 5. Palveluntarjoajan käyttämän tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmän kanssa tehtävän yhteistyön edellyttämät tekniset vaatimukset:
  1. tietokone, jossa on Internet-yhteys,
  2. pääsy sähköpostiin,
  3. verkkoselain,
  4. evästeiden ja Javascriptin ottaminen käyttöön verkkoselaimessa.
 6. Palvelun vastaanottaja on velvollinen käyttämään Kauppaa lain ja moraalin mukaisesti kunnioittaen henkilökohtaisia oikeuksia ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
 7. Palvelun vastaanottaja on velvollinen syöttämään tiedot tosiasioiden mukaisesti.
 8. Palvelun vastaanottaja ei saa tarjota laitonta sisältöä.

MYYNTISOPIMUSTEN TEKEMISEN EDELLYTYKSET

 1. Myymälän verkkosivuilla olevat tiedot eivät ole lain tarkoittama tarjous. Tehdessään tilauksen Asiakas tekee tarjouksen tietyn Tuotteen ostamisesta sen kuvauksessa määritellyin ehdoin.
 2. Myymälän verkkosivustolla ilmoitettu tuotteen hinta on ilmoitettu Puolan zlotyina (PLN), ja se sisältää kaikki ainesosat. Hinta ei sisällä toimituskuluja.
 3. Myymälän verkkosivustolla ilmoitettu tuotteen hinta on sitova silloin, kun asiakas tekee tilauksen. Tämä hinta ei muutu riippumatta Kaupan hinnanmuutoksista, joita voi tapahtua yksittäisten Tuotteiden osalta sen jälkeen, kun Asiakas on tehnyt Tilauksen.
 4. Kampanjan (myynnin) tuotteita on rajoitettu määrä, ja niitä koskevat tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, kunnes tietyn tuotteen varastot loppuvat.
 5. Tilauksen tekemistä varten asiakkaan ei tarvitse rekisteröidä tiliä Storeen.
 6. Tilaukset voi tehdä verkkosivuston kautta tilauslomakkeella (Store https://birdywing.fi/) – 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden.
 7. Myymälä toteuttaa tilaukset maanantaista perjantaihin Myymälän työaikana eli klo 8:00-18:00.  Työpäivinä klo 16.00 jälkeen lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä tehdyt tilaukset käsitellään seuraavana arkipäivänä.
 8. Myyntisopimuksen tekeminen.
  1. Myyntisopimuksen tekeminen edellyttää, että Asiakas tekee tilauksen etukäteen käyttäen Myyjän käytettävissä olevia menetelmiä.
  2. Tilauksen tekemisen jälkeen Myyjä vahvistaa välittömästi vastaanottonsa ja hyväksyy tilauksen, mikä sitoo asiakasta tilaukseensa. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja hyväksymisestä toteutettavaksi tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti, joka sisältää seuraavat tiedot
   • kaikkien järjestyksen olennaisten osien vahvistaminen,
   • ilmoitus oikeudesta peruuttaa sopimus,
   • ohjeet oikeudesta peruuttaa sopimus,
   • nämä määräykset.
  3. Kun asiakas on vastaanottanut 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sähköpostiviestin, asiakkaan ja myyjän välillä tehdään myyntisopimus.
 9. Jokainen myyntisopimus vahvistetaan ostotodistuksella, joka liitetään pakettiin.

MAKSUTAVAT

 1. Myyjä tarjoaa seuraavat maksutavat:
 2. maksu toimituksen yhteydessä niin sanotusta latauksesta,
 3. maksu sähköisten maksupalvelujen (tpay.com) kautta.
 4. Jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla, maksu on suoritettava pankkitilin numerolle.
  98 1020 4913 0000 9502 0162 3198 ( PKO BP .) Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Kirjoita tilisiirron otsikkoon “Tilausnumero …… ..”.
 5. Jos maksu suoritetaan toimituksen yhteydessä, paketti lähetetään sen jälkeen, kun osoitetietojen oikeellisuus on tarkistettu.
 6. Jos maksu suoritetaan sähköisen maksupalvelun kautta, asiakas suorittaa maksun ennen tilauksen aloittamista. Sähköiset maksupalvelut mahdollistavat maksujen suorittamisen luottokortilla tai pikasiirrolla valituista puolalaisista pankeista. Tuote lähetetään vasta, kun se on maksettu.
 7. Asiakas on velvollinen maksamaan myyntisopimuksen mukaisen hinnan kolmen pankkipäivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ellei myyntisopimuksessa toisin määrätä.

KUSTANNUKSET, TOIMITUSAIKA JA -MENETELMÄT

 1. Tuotteen toimituskulut määritetään tilausprosessin aikana, ja ne riippuvat ostetun tuotteen maksutavan ja toimitustavan valinnasta.
 2. Kaupasta ostetut tuotteet lähetetään kuriiripalvelun ( DPD ) kautta.
 3. Asiakas voi noutaa tuotteen henkilökohtaisesti seuraavasta osoitteesta: ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-42 Gorzyce.
 4. Tuotteen toimituspäivä muodostuu tuotteen valmistumisajankohdasta ja ajankohdasta, jolloin rahdinkuljettaja on toimittanut tuotteen:
 5. Tuotteen valmistumisajankohta on 3-10 työpäivää.
 6. Rahdinkuljettaja toimittaa tuotteen sinä päivänä, jonka rahdinkuljettaja on ilmoittanut, eli 1-2 pankkipäivänä (toimitus tapahtuu vain pankkipäivinä, ei kuitenkaan lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä).

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TARJOAMISTA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN IRTISANOMISTA KOSKEVAT EHDOT

 1. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen irtisanominen:
 2. Jatkuvien ja toistaiseksi voimassa olevien sähköisten palvelujen (tilin ylläpito) tarjoamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa.
 3. Palvelun vastaanottaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ja ilman perusteluja lähettämällä asianmukaisen ilmoituksen sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: [email protected].
 4. Palveluntarjoaja voi irtisanoa jatkuvien ja toistaiseksi voimassa olevien sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen, jos palvelun vastaanottaja rikkoo sääntöjä, erityisesti jos hän tarjoaa lainvastaista sisältöä sen jälkeen, kun häntä on kehotettu epäonnistuneesti lopettamaan rikkomukset asianmukaisella määräajalla. Tällaisessa tapauksessa sopimus päättyy 7 päivän kuluttua siitä päivästä, jona irtisanomisilmoitus on jätetty (irtisanomisaika).
 5. Irtisanominen johtaa oikeussuhteen päättymiseen tulevaisuutta varten.
 6. Palveluntarjoaja ja Palvelun vastaanottaja voivat milloin tahansa irtisanoa sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen osapuolten sopimuksella.

 

TUOTETAKUU

 1. Kaikilla kaupassa tarjotuilla tuotteilla on valmistajan myöntämä takuu, jota sovelletaan Puolan tasavallan alueella.
 2. Tuotteiden takuuaika on 12 kuukautta, ja se lasketaan siitä päivästä, jona tuote on toimitettu asiakkaalle.
 3. Takuuseen oikeuttava asiakirja on ostotodistus: kuitti tai lasku.
 4. Kuljetuksen aikana syntyneitä pakettien mekaanisia vaurioita koskevat valitukset käsitellään ainoastaan paketin vastaanottopäivänä laaditun vahinkoilmoituksen perusteella. Kuriirin (tavarantoimittajan) ja asiakkaan on allekirjoitettava raportti “;

VALITUSMENETTELY

 1. Takuuvaatimukset:
 2. Myyjän vastuun peruste ja laajuus kuluttaja-asiakasta kohtaan fyysiset ja oikeudelliset virheet kattavan takuun perusteella on määritelty 23. huhtikuuta 1964 annetussa siviililakia koskevassa laissa (säädöskokoelma nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna).
 3. Ilmoitukset tuotteeseen liittyvistä vioista ja asiaa koskevan pyynnön esittäminen voidaan tehdä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: [email protected].
 4. Ilmoittakaa edellä mainitussa sähköpostiviestissä mahdollisimman tarkat tiedot ja olosuhteet, jotka liittyvät valituksen kohteeseen, erityisesti sääntöjenvastaisuuden tyyppi ja tapahtumapäivä sekä yhteystiedot. Annetut tiedot helpottavat ja nopeuttavat huomattavasti valituksen käsittelyä myyjän toimesta.
 5. Kun on tarpeen arvioida tuotteen fyysisiä vikoja, se on toimitettava seuraavaan osoitteeseen:  Ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-432.
 6. Myyjä vastaa asiakkaan pyyntöön välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa. Vastaus valitukseen lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla Asiakkaan ilmoittamalla tavalla.
 7. Jos kyseessä on kuluttajaasiakkaan tekemä valitus, valituksen huomiotta jättäminen 14 päivän kuluessa on yhtä kuin sen huomioon ottaminen.
  Kuluttaja-asiakkaan valituksen yhteydessä Myyjä korvaa tuotteen noutamisesta, toimittamisesta ja vaihtamisesta virheettömään tuotteeseen aiheutuvat kustannukset.
 8. Palveluntarjoajan tarjoamiin sähköisiin palveluihin liittyvät valitukset:
 9. Palvelun vastaanottaja voi tehdä sähköisten palveluiden tarjoamiseen Kaupan kautta liittyviä valituksia sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: [email protected].
 10. Ilmoita edellä mainitussa sähköpostiviestissä mahdollisimman paljon valituksen kohdetta koskevia tietoja ja olosuhteita, erityisesti sääntöjenvastaisuuden tyyppi ja tapahtumapäivä sekä yhteystiedot. Toimitetut tiedot helpottavat ja nopeuttavat huomattavasti palveluntarjoajan suorittamaa valituksen käsittelyä.
 11. Palveluntarjoaja käsittelee valituksen välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa.
 12. Palveluntarjoajan vastaus reklamaatioon lähetetään Asiakkaan reklamaatiossa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla Asiakkaan ilmoittamalla tavalla.

OIKEUS PERUUTTAA SOPIMUS

 1. Asiakas, joka on myös kuluttaja ja joka on tehnyt etäsopimuksen, voi peruuttaa sopimuksen ilman perusteluja toimittamalla 14 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen. Tämän määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät kaupan toimittaman sopimuksen peruuttamisilmoituksen.
 2. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, myyntisopimus katsotaan mitättömäksi ja kuluttaja vapautetaan kaikista velvoitteistaan. Se, mitä osapuolet ovat todistaneet, palautetaan muuttumattomana, ellei muutos ole ollut tarpeen tavanomaisen hallinnon puitteissa. Palautus on tehtävä välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa.
 3. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, joka aiheutuu siitä, että tuotetta käytetään tavalla, joka ylittää sen, mikä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi.
 4. Myyjä palauttaa tuotteen arvon ja toimituskulut käyttäen samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja ole nimenomaisesti sopinut muusta palautustavasta, josta ei aiheudu kuluttajalle kustannuksia.
 5. Jos Kuluttaja on valinnut muun toimitustavan kuin myymälän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Kuluttajalle aiheutuneita lisäkustannuksia.
 6. Kuluttaja, joka peruuttaa myyntisopimuksen tämän luvun 1 kohdan mukaisesti, vastaa ainoastaan tuotteen palauttamisesta myyjälle aiheutuvista kustannuksista.
 7. Neljäntoista päivän määräaika, jonka aikana kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen, lasketaan siitä päivästä, jona kuluttaja otti tuotteen haltuunsa.
 8. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimusta, jos kyseessä on myyntisopimus:
 9. jossa palvelun kohteena on muu kuin tehdasvalmisteinen tuote, joka on valmistettu kuluttajan määrittelyn mukaisesti tai joka palvelee hänen yksilöllisiä tarpeitaan,
 10. kun palvelun kohteena on sinetöidyssä pakkauksessa toimitettu tavara, jota ei voida palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, jos pakkaus on avattu toimituksen jälkeen.
 11. Sekä myyjällä että asiakkaalla (kuluttajalla) on oikeus purkaa myyntisopimus, jos toinen osapuoli ei täytä velvollisuuksiaan tarkasti määritellyn ajan kuluessa.

HENKINEN OMAISUUS

 1. Kaikki sisältö lähetetty verkkosivuilla osoitteessa https://birdywing.fi/ on suojattu tekijänoikeudella ja on yritys – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Palvelun vastaanottaja kantaa täyden vastuun vahingosta, joka aiheutuu palveluntarjoajalle siitä, että https://birdywing.fi/ -sivuston sisältöä käytetään ilman palveluntarjoajan suostumusta.
 2. Jos joku käyttää ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista suostumusta mitä tahansa https://birdywing.fi/ -sivuston sisällön ja sisällön osatekijöitä, se rikkoo Palveluntarjoajan tekijänoikeuksia ja johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 

YRITTÄJIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (B2B)

 1. Tämä luku sisältää määräyksiä, joita sovelletaan ainoastaan asiakkaisiin, jotka eivät ole kuluttajia.
 2. Myyjällä on oikeus peruuttaa myyntisopimus, joka on tehty sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole kuluttaja, 14 pankkipäivän kuluessa sen tekemisestä. Myyntisopimuksen peruuttaminen voi tässä tapauksessa tapahtua ilman perusteluja, eikä se anna asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja, aihetta esittää vaatimuksia myyjää kohtaan.
 3. Myyjällä on oikeus rajoittaa käytettävissään olevia maksutapoja suhteessa asiakkaisiin, jotka eivät ole kuluttajia, mukaan lukien vaatimalla myyntihinnan osan tai koko myyntihinnan maksamista ennakkoon riippumatta asiakkaan valitsemasta maksutavasta ja myyntisopimuksen tekemisestä.
 4. Tuotteeseen liittyvät hyödyt ja rasitteet sekä riski tuotteen vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyvät asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja, kun myyjä luovuttaa tuotteen rahdinkuljettajalle. Tällöin Myyjä ei ole vastuussa tuotteen menetyksestä, viasta tai vahingosta, joka aiheutuu siitä hetkestä, kun tuote on hyväksytty kuljetettavaksi, siihen asti, kun se on toimitettu Asiakkaalle, eikä myöskään lähetyksen kuljetuksen viivästymisestä.
 5. Jos tuote lähetetään asiakkaalle rahdinkuljettajan välityksellä, asiakas, joka ei ole kuluttaja, on velvollinen tarkastamaan paketin ajoissa ja tällaisille paketeille vahvistetulla tavalla. Jos asiakas havaitsee, että tuote on kadonnut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, hän on velvollinen toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet rahdinkuljettajan vastuun määrittämiseksi.
 6. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen välittömästi ja perustelematta lähettämällä irtisanomisilmoituksen palvelun vastaanottajalle, joka ei ole kuluttaja.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 1. Kaupan kautta tehdyt sopimukset tehdään Puolan lainsäädännön mukaisesti.
 2. Jos asetusten jokin osa ei ole sovellettavan lainsäädännön mukainen, asetusten kiistanalaisen säännöksen sijasta sovelletaan Puolan lainsäädännön asiaa koskevia säännöksiä.
 3. Myymälän ja kuluttajien väliset myyntisopimuksista johtuvat riidat ratkaistaan ensin neuvottelemalla, ja tarkoituksena on riidan sovinnollinen ratkaiseminen. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai ei tyydytä jompaakumpaa osapuolta, riidat ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa tämän luvun 4 kohdan mukaisesti.
 4. Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa:
 5. Palveluntarjoajan ja Palvelun vastaanottajan (Asiakas), joka on myös kuluttaja, väliset riidat saatetaan toimivaltaisten tuomioistuinten ratkaistavaksi 17. marraskuuta 1964 annetun siviiliprosessilain säännösten mukaisesti (säädöskokoelma nro 43, 296 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna).
 6. Kaikki Palveluntarjoajan ja Palvelun vastaanottajan (Asiakas), joka ei ole myös Kuluttaja, väliset riidat ratkaistaan siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen Palveluntarjoajan kotipaikassa.
 7. Asiakkaalla, joka on kuluttaja, on myös oikeus käyttää tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua, erityisesti jättämällä valitusmenettelyn päätyttyä hakemuksen sovittelun aloittamiseksi tai hakemuksen asian käsittelemiseksi välimiesoikeudessa (hakemus on ladattavissa verkkosivustolta http://www.uokik.gov. pl / download.php? file = 6223). Luettelo elinkeinotarkastuksen maakunnallisissa tarkastusvirastoissa toimivista pysyvistä kuluttajariitojen välitystuomioistuimista on saatavilla verkkosivustolla: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Kuluttaja voi myös käyttää ilmaiseksi kunnan kuluttaja-asiamiehen tai sellaisen yhteiskunnallisen järjestön apua, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kuluttajansuoja. Tuomioistuimen ulkopuolinen muutoksenhaku valitusmenettelyn päätyttyä on maksuton.

 

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Kekselilaki
Käytämme evästeitä parantaaksesi kokemustasi verkkosivustollamme. Surffaamalla tällä verkkosivustolla hyväksyt evästeiden käytön.
AcceptMore info